ZAKOŃCZYŁEM POSZUKIWANIA,
ZNALAZŁEM SWOJĄ PASJĘ!
– WSPIERAM W ROZWOJU

 

robert-luczak-logo


O mnieO sobie – Ja

przypadki coacha


W ciągu piętnastu lat pracy zdobywałem doświadczenie zawodowe i życiowe przechodząc od najniższych stanowisk po menadżerskie w firmach i korporacjach różnych branż. Doświadczałem relacji z ludźmi w kontekście profesjonalnym oraz osobistym, a osoby, które spotykałem na swojej drodze, dzieląc się swoimi doświadczeniami i mądrością przyczyniały się do mojego rozwoju. Będąc skupionym na poszukiwaniu pasji i drogi życiowej, która przyniesie mi satysfakcję, wszedłem na ścieżkę rozwoju osobistego, co pozwoliło mi poznać siebie i bezustannie daje spełnienie w doświadczaniu mnie samego oraz otaczającego mnie świata. Zakończyłem swe poszukiwania. Znalazłem swoją misję! Jestem coachem i mentorem.

 

Wiem, co chcę robić w życiu, wiem, co wyzwala we mnie radość i przynosi satysfakcję. Jestem Tu i Teraz, po to, by pracować z ludźmi i dla ludzi. Jestem gotowy wspierać i rozwijać tych, którzy tego pragną i potrzebują. W mojej pracy towarzyszę drugiemu człowiekowi w jego rozwoju i procesie zmiany, odkrywaniu nowego potencjału i wewnętrznej mocy ukierunkowanej na działanie.

 

Wierzę, iż człowiek zaczynający żyć w zgodzie z samym sobą oraz z tym co czuje i czego pragnie, staje u bram swego spełnionego życia. Wykorzystanie naszych predyspozycji, talentów i umiejętności, poparte wiarą we własne siły, prowadzi do urzeczywistnienia naszych marzeń i celów, do urzeczywistnienia nas samych. Wiem, że każdy z nas ma wszystkie potrzebne zasoby by realizować marzenia, by mieć to czego pragnie, by być i żyć tak jak chce. Tym, co umożliwia nam swobodne kształtowanie swojego istnienia jest zmiana, która wyzwala rozwój i działanie, zmiana, która daje niezliczone możliwości kreowania rozwiązań.
Lubię odważne pytania i ambitne wyzwania. Gotowość do konfrontacji z nimi przynosi satysfakcję, pogłębia wiarę w nasze możliwości i motywuje do sięgania po więcej. Jestem optymistą, odważnie patrzę w przyszłość, a zmianę traktuję jak dobrą przyjaciółkę. Z ogromną przyjemnością zarażam radością, dobrym humorem i pozytywną energią. Największą satysfakcję z pracy daje mi zadowolony klient, który dzięki współpracy ze mną samodzielnie odniósł sukces. W procesie coachingowym jestem nawigacją, czujnym systemem, który prowadzi bezpieczną i harmonijną drogą do celu. Poprzez mentoring wspieram gotowymi rozwiązaniami w oparciu o moje doświadczenie, wiedzę i intuicję.

Jestem coachem, członkiem International Coaching Community i posiadam certyfikat International Coach ICC.

 

Zapraszam serdecznie


przypadki coacha

Moje wartości

Decentracja interpersonalna

Widzenie sytuacji z różnych perspektyw, przy równoczesnym koordynowaniu tych obrazów oraz zachowaniu własnej optyki. Pozwala wyjść poza ramy swojego sposobu myślenia i spojrzeć na problem lub cel z różnych stron. Przedstawia wartość w kontekście postrzegania innych, lepszego porozumiewania się i trafniejszego doboru skutecznych metod działania.

Partnerstwo

Jest relacją równych sobie, opartą na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Dla mnie jest to również swego rodzaju elitarna więź i komfortowy kontakt, pełen otwartości, autentyczności i zgody na bycie sobą i wyrażanie siebie. Partnerstwo to także zaangażowanie i gotowość do wzajemnej wymiany myśli, poglądów i wartości.

Profesjonalizm

Dla mnie to przede wszystkim kompetencje, doświadczenie i skuteczność w działaniu oraz rzetelność i uczciwość w podejściu do klienta. To czuwanie nad jakością usług z równoczesnym zachowaniem reguł etycznych. Zachowanie profesjonalizmu łączy się z ciągłym podnoszeniem poziomu mojej wiedzy, rozwijaniem umiejętności merytorycznych oraz wzbogacaniem wachlarza wykorzystywanych narzędzi w coachingu i mentoringu.

Zmiana

Proces nieodzowny dla jakości naszego życia. Dla mnie jest wyzwaniem, stwarzającym nowe możliwości wykorzystania osobistego potencjału i tworzenia nowych rozwiązań. Dzięki zmianom wciąż się rozwijamy, idziemy do przodu, działamy i realizujemy swoje marzenia i cele. Otwartość na zmiany i umiejętność dostrzegania w nich pozytywnej energii, są dla mnie głównymi atutami w osiąganiu sukcesów.

Kreatywność

Przejawia się w umiejętności tworzenia oryginalnych, niekonwencjonalnych rozwiązań i pomysłów, wspierających procesy zmiany i wyzwalających motywatory działania. Rozwijanie własnej kreatywności poszerza horyzonty poznawcze, uwrażliwia na odczuwanie własnych możliwości i wzmacnia efektywność działania.

Oferta i narzędzia


couching-mentoring

Coaching

Coaching

Coaching, do którego Cię zapraszam, oparty jest na podejściu holistycznym – Ty jesteś centralnym punktem i całością. W ujęciu tym, każdy z nas żyje jednym życiem składającym się z różnych ściśle powiązanych ze sobą aspektów (wartości, procesów myślowych, emocji, uczuć, ciała fizycznego).

Coaching

 

Coaching, do którego Cię zapraszam, oparty jest na podejściu holistycznym – Ty jesteś centralnym punktem i całością. W ujęciu tym, każdy z nas żyje jednym życiem, składającym się z różnych, ściśle powiązanych elementów – wartości, myśli, emocji, uczuć, ciała fizycznego. Całościowe, holistyczne podejście do klienta uwzględnia wszystkie elementy życia. Gwarantuje trwały rozwój, wejście w zamierzone zmiany, osiągnięcie postawionych celów, mobilizację do działania i odczuwanie wewnętrznej mocy.

Będąc Twoim coachem jestem - tylko i aż – Nawigatorem, który prowadzi Cię po mapie Twojej osobowości i pomaga w zdobyciu tego, czego pragniesz, bez mówienia Ci jak tego dokonać czy robienia tego za Ciebie. Poprzez rozmowę, zadawanie pytań, zadania i gry, będę poszerzał Twoje samopoznanie, wspierał Twój rozwój i mobilizował do działania. Szczególną uwagę zwrócę na zachowanie w Twoim życiu ekologii (harmonii) tak, aby Twoje działania, odkrycia i zmiany były spójne i bezpieczne w każdym aspekcie. W procesie coachingu jesteś w podróży, w której Ci towarzyszę.

Coaching, jako proces dwustronny, polega na partnerskiej współpracy, która prowadzi do wzrostu samoświadomości, wzmocnienia decyzji i przynosi zmiany. Wraz z aktywnym prowokowaniem do myślenia, wyzwala kreatywność i mobilizuje do wykorzystywania własnego potencjału osobistego oraz zawodowego. W samym procesie wygaszane są negatywne przekonania i ograniczenia, które jako przeszkody blokują Cię na drodze do samorealizacji i sukcesu. Wszystko czego potrzebujesz masz już w sobie i jest to Twoje. Skuteczność coachingu jest uzależniona od poziomu Twojego zaangażowania oraz gotowości do działania i wprowadzania zmian.

Oferuję Ci moje umiejętności, wiedzę i zapraszam na:
 • Business coaching
 • Career coaching
 • Life coaching
Coaching ma niejeden wymiar, oferuję Ci również moje propozycje autorskie:
 • Coaching horyzontalny – nastawiony na poszerzenie Twojej percepcji, pojmowania, dostrzegania tego, co istotne oraz wspieranie rozwoju wyobraźni i intuicji.
 • Coaching wyzwalający – ułatwia rozpoznanie własnego centrum blokad oraz negatywnych przekonań, aby skutecznie je eliminować lub ograniczać ich wpływ.
Moim coachees (klientom) proponuję rozwijające gry (między innymi: Points of You - The Coaching Game i Punctum, STO MAP DO CELU, "kryZYSK, zyskaj na kryzysie czyli 99 mil do portu"), ciekawe zadania i ambitne ćwiczenia. Wszystkie narzędzia stosowane w procesie dobieram ze szczególną uwagą i starannością, uwzględniając i szanując Twoje możliwości i poglądy. W określonych sytuacjach uruchomię Twoje mięśnie w śmiechu, wykorzystamy coaching prowokatywny, abyś bezpośrednio i bez zbędnej zwłoki osiągnął zamierzone efekty.

Jeśli wiesz już, że chcesz, ale nie wiesz jak, kiedy i którędy – zapraszam Cię do wspólnej podróży! Zapraszam na coaching!
 
Mentoring

Mentoring

Poprzez mentoring zapraszam Cię do skorzystania z mojego doradztwa i konsultacji oraz wsparcia w programowaniu osiągnięcia sukcesu, zarówno prywatnego jak i zawodowego. Mentoring jest kolejną metodą, obok coachingu, którą uważam za jedną z najbardziej efektywnych metod nauki, gdyż jest oparta o praktykę i partnerską relację.

Mentoring

 
Poprzez mentoring zapraszam Cię do sko rzystania z mojego doradztwa i wsparcia w programowaniu osiągania sukcesu, zarówno prywatnego jak i zawodowego. Mentoring jest kolejną metodą, którą uważam za jedną z najbardziej efektywnych, ponieważ oparta jest na praktyce i relacjach partnerskich.

Proponuję Ci sesje mentoringowe ukierunkowane na rozwój osobisty oraz podnoszenie kompetencji merytorycznych. Chcę podzielić się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu:
 • zarządzania biznesem
 • efektywnej sprzedaży
 • kierowania zespołami ludzi
 • budowania ścieżki kariery zawodowej
 • komunikacji i budowania relacji
 • rozwoju osobistego i motywacji
Zaproponuję Ci możliwe do zastosowania gotowe rozwiązania, odpowiadające Twoim potrzebom. Bezpośrednim celem oferowanego mentoringu jest przekazanie Ci konkretnej wiedzy, rozwiązań lub scenariuszy oraz aktywne motywowanie i angażowanie w działania.

W mentoringu intuicyjnym wykorzystuję moją intuicję oraz techniki wyszukiwania narzędzi i rozwiązań, które wspierają Cię w działaniu, ułatwiają przyjęcie zmian, a także przygotowują na sytuacje, których sam nie przewidziałeś.

Jeśli czujesz, że brakuje Ci wiedzy, metod lub narzędzi, bądź po prostu, potrzebujesz rady - zachęcam Cię do skorzystania z mentoringu.
Projekty i procesy rozwojowe

Projekty i procesy rozwojowe

Realizujemy projekty i  procesy rozwoju personelu Klientów biznesowych tak, aby poprzez wzrost kompetencji pracowników zwiększać wartość i  konkurencyjność przedsiębiorstw i  organizacji. Współpracując z  naszymi Klientami kładziemy nacisk na dokładne rozpoznanie potrzeb i  oczekiwań, aby dobrać najbardziej efektywne i  odpowiednie narzędzia rozwojowe.

Kompleksowy rozwój

 

Realizujemy projekty i procesy rozwoju personelu Klientów biznesowych tak, aby poprzez wzrost kompetencji pracowników zwiększać wartość i konkurencyjność przedsiębiorstw i organizacji. Współpracując z naszymi Klientami kładziemy nacisk na dokładne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań, aby dobrać najbardziej efektywne i odpowiednie narzędzia rozwojowe.

Motto, które nam przyświeca, brzmi:
„Pomagamy rozwijać biznes, wspierając kadrę w wyzwalaniu potencjału i działań"

Naszą ofertę stworzyliśmy właśnie z myślą o tym, by stała się instrumentem wspierającym rozwój pracowników organizacji. Kompetencje i narzędzia, jakie oferujemy, jak i doradztwo w ich doborze służyć mają skutecznemu wspieraniu rozwoju pracownikowi i zespołów. Współpracując z naszymi Klientami kładziemy nacisk na dokładne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań. Dzięki kilkunastoletniemu doświadczeniu naszego Zespołu wiemy, że zaproponowane rozwiązania – projekty i procesy rozwojowe, warsztaty, szkolenia i doradztwo – mogą być tak dobre, jak dobrze przeprowadzona została analiza potrzeb rozwojowych. Pracujemy na wszystkich poziomach zaawansowania i z różnymi grupami odbiorców bezpośrednich: zarządami, kadrą menadżerską, pracownikami niższego szczebla, zespołami i grupami.

Co nas wyróżnia?
 • oferta stale aktualizowana, zgodnie z trendami branży szkoleniowej i rozwojowej
 • kompleksowe programy i procesy rozwojowe dostosowane do środowiska firmy
 • zawsze indywidualne podejście do Klienta, jego potrzeb i oczekiwań
 • planowanie i realizację dużych, wieloetapowych projektów i procesów rozwojowych dla różnych zespołów i grup pracowników
 • doświadczony, kompetentny, wyselekcjonowany zespół trenerów, mentorów i coachów, do realizacji projektów lub procesów rozwojowych dla każdego Klienta
Najlepsze standardy i jakość
 • ciągła kontrola standardów pracy trenerów, mentorów i coachów
 • gwarancja najlepszych praktyk zawodowych dzięki stałemu rozwojowi członków zespołu MODERN COACH
 • bieżące badania użyteczności prowadzonych projektów i procesów rozwojowych, szkoleń i satysfakcji Klientów oraz uczestników
Kompetencje trenerów
 • certyfikaty zawodowe i trenerskie
 • wieloletnie doświadczenie w pracy trenerskiej, coachingowej i mentoringowej w różnych brażach
 • autentyczne doświadczenie zawodowe, pozwalające wzbogacić programy szkoleń o praktyczną wiedze
 • wytwarzanie przyjaznej atmosfery rozwoju
 • własne autorskie ćwiczenia i narzędzia rozwojowe
W realizacji projektów lub procesów rozwojowych wykorzystujemy wachlarz narzędzi rozwojowych w ramach Action Learning'u. Podejście takie umożliwia dynamiczne wykorzystanie różnych narzędzi i metod rozwoju, dostosowanych do sytuacji pracownika, jego potrzeb i możliwości - dzięki czemu, wzrasta gwarancja osiągnięcia trwałego rozwoju, wzrostu potencjału i samoświadomości oraz zwiększenia motywacji do działania. Wszystkie stosowane przez zespół narzędzia i metody pracy są starannie dobierane do potrzeb i możliwości uczestników, oraz uwzględniają zachowanie harmonii i poczucia bezpieczeństwa pracownika w całym procesie rozwoju. Oczekiwania Klienta oraz rekomendacje z przeprowadzonego przez zespół shadowing'u, pozwalają nam dobrać odpowiednie narzędzia rozwoju i przedstawić propozycję kompletnego projektu lub procesu rozwojowego.

Jeśli potrzebujesz rozwoju kardy i wzrostu biznesu – zapraszam do kontaktu! Przygotujemy ofertę spełniającą Twoje oczekiwania.

Zapraszam do rozwojowej wyprawy po lepsze jutro!
 
Spotkajmy się

Spotkajmy się

Spotkajmy się! Poznajmy się! Aktualna informacja o bieżących inicjatywach i otwartych projektach z moim udziałem. Tu znajdziesz informację o tym, kiedy i gdzie możemy spotkać się i poznać.

 

Kontakt